Gotovi objekti 2017-12-12T11:46:42+00:00

Za Vas projektiramo in gradimo objekte na ključ (Turnkey)

Naši strokovnjaki uredijo za vas popolnoma vse, vi se morate samo (še) vseliti. Ves čas gradnje lahko mirno počivate na ležalniku, medtem ko mi gradimo in uresničujemo vaš objekt. Vse vaše skrbi prevzamemo mi, skrbimo da stroški ne presegajo začrtanih okvirje, kontroliramo kakovost vseh gradbenih faz in vgrajenih materialov ter s tem prispevamo k dolgi življenjski dobi celotnega objekta. Nadlje načrtujemo in preračunamo vse posamezne gradbene sklope/dele pokrbimo za njihov nakup in vgradno ter vas o vsem promptno obveščamo. Omenjeno postorimo za vas neodvisno od tega, ali govorimo o gradnji hidroelektrarne, zgradbe ali o kakšni drugi vrsti gradbenega projekta in/ali objekta.

V kolikor imate vprašanje vam bomo z veseljem pomagali in svetovali.

Več o naših storitvah

1) Začetno svetovanje

 • Kompetentno začetno svetovanje
 • Stroškovne ocene

2) Načrtovanje in projektiranje

 • izdelava celotne projektne dokumentacije (projekt za pridobitev gradbenega načrta, projekt za izvedbo, vodilna mapa, načrti, elaborati, itd.)
 • pridobivanje gradbenega dovoljenja in soglasij upravnih enot
 • izdelava časovnega načrta gradnje, tehničnega popisov del in materiala
 • izdelava tehničnega poročila z oceno investicije in tehničnega poročila z obračunom dejanskih stroškov
 • izvajanje gradbenega nadzora
 • tehnični pregledi in tehnični prevzemi objektov
 • izdelava tehnične dokumentacije

  3) Izdelava

  • lastna proizvodnja gradbenih konstrukcij
  • modularen način gradnje omogoča široko paleto raznovrstnih produktov s hitro in stroškovno učinkovito gradnjo
  • hiter in nemoten potek gradnje objektov zaradi sodelovanja z izbranimi ter uveljavljenimi dobavitelji
  • visoka stopnja predizdelanih gradbenih delov v lastnem proizvodnem objektu (maks. velikost predizdelanih objektov dolžine do 40 m, širine in višine do 6 m)

   4) Montažna dela

   • dobava konstrukcijskih delov s posebnim kamionskim in ladijskim prevozom do širine 5,8 m
   • sestavljanje in izvajanje montažnih del z lastno delovno silo
   • po potrebi izvedba konstrukcijskih delov prilagojenim helikopterski dostavi in montaži na terenu oz. drugim posebnim pogojem

   5) Izvajanje tlačnih preiskusov cevovodov

   • dobava in izgradnja delov za tlačni preiskus pri gradnji cevovodov
   • izvedba in nadzor tlačnega preizkusa
   • izdelava tehničnega protokola tlačnega preizkusa

   6) Zagon

   • izvajanje vseh prednastavitvenih, pripravljalnih in zagonskih del za vzpostavitev samodejnega delovanja naprave/objekta
   • izdelava celotne tehnične dokumentacije potrebne za zagon in obratovanje objekta
   • predaja objekta uporabniku/upravljalcu/lastniku

   7) Prevzemi

   • organiziranje in izvajanje aktivnosti za prevzem objekta s strani upravnih organov

   8) Vzdrževanje in servisiranje

   • nudimo in izvajamo celotna vzdrževalno-servisna dela
   • podaljašanje garancijske dobe
   • vzdrževanje na daljavo