Kompetence 2017-12-11T13:12:03+00:00
  • PROJEKTIRANJE

  • RAZVOJ

  • IZRAČUNI

  • IZDELAVA PROTOTIPOV

  • IZGRADNJA OBJEKTOV

  • IZVEDBA CELOTNIH PROJEKTOV “NA KLJUČ”

  • MONTAŽE IN ADAPTACIJE

  • SERVISNO-VZDRŽEVALNA DELA

  • NADZIRANJE IN UPRAVLJANJE PROJEKTOV

Naša naloga je izvedba enostavnih in kompleksnih nevsakdanjih projektov. Nove naloge nas navdušujejo in spodbujajo k razvoju ter postavljanju novih meja. Izpolnjevanje nevsakdanjih želja, uporaba in uresničevanje novih idej ob hkratni podpori dolgoletnih izkušen naših zaposlenih, so naše vsakdanje naloge. Razvijanje povsem novih oblik in vrst projektov, ki jih do sedaj še ni bilo, njihova implementacija, upoštevajoč fizikalne procese ter njihovo uresničevanje v vsakodnevne projekte, je naša moč. Ljubimo in živimo za oz. s strojegradnjo, hkrati smo zmožni vse električne postopke prilagoditi produktu, da je le-ta vsakodnevno uporaben, za vse in vsakogar. Za vas – naše cenjene kupce – lahko razvijemo tehnološko dovršene in oblikovno ter funkcionalno napredne produkte skladno z vašimi željami; vztrajamo vse dokler ti produkti niso zreli za vaše zadovoljstvo (oz. za serijsko poizvodnjo).

Več o tem

Ob vsem tem stremimo, da produkti vselej ostanejo primerni za vsakodnevno uporabo. Hkrati zagotavljamo dolgo življensko dobo izdelka ob konkurenčnih cenah produktov. Že v času načrtovanja skrbimo, da bodo končni produkti cenovno konkurenčni, dimenzijsko in tolerančno ustrezni zahtevam kupca ter nenazadnje tudi enostavni za servisiranje. Iz tega razloga je naša tehnologija izdelave prototipov in seveda končnega izdelka vedno na najvišji ravni. Vsi naši produkti se projektirajo na visokozmogljivih 3D računalnikih, z njihovo pomočjo se izdelajo enačbe in diagrami, ki so v veliko pomoč pri morebitnih problemih v naslednjih fazah razvijanja izdelka. Vsak posamični del se v pomanjšanem merilu prvotno modelira s 3D plastičnim tistalnikom in pred končno izdelavo oz. izvedbo tudi temeljito preizkusi. Po uspešno prestanem preizkusu se model po potrebi izdela še na našem MAHO 3D rezkalnem stroju (obdelovalno polje 1x1x1m). Vsi podatki obdelovanca se iz 3D aplikacije prenesejo neposredno do CNC obdelovalnega stroja, ki nato samodejno izrezka tudi najzahtevnejše modele iz osnovnega kovinskega bloka z natančnostjo vse do 2/1000 mm oz. 0,002 mm.

Stroj popolnoma samodejno izbere potrebno obdelovalno orodje s pomočjo 36 predalčkovnega izmenjevalnika orodij. Stroj brez posredovanja človeka vrta luknje, vrezka navoje, ipd., kot tudi izdela poljubne 3D oblike ter površinske strukture obdelovanca. Prednost takega načina izdelave je v izključenosti vseh tveganj povezanih s človeškimi napakami (napačni vnosi, izmere, ipd.). Poleg tega je lahko stroj v stanju obdelave po načelu 24/7. Nadaljna prednost našega stroja je zaporedna izdelava večje količine identičnih produktov; sledi samo še zaključna meritev in dokumentiranje produktov. Stremimo k uporabi normiranih delov mednarodno priznanih dobavljiteljev. Le tako lahko zagotovimo mednarodno uporabnost delov/sklopov, ki jih po potrebi servisiramo v najkrajšem možnem času. Tudi naša programska oprema je prirejena diagnosticiranju, servisiranju in odpravljanju napak na daljavo. Software samodejno zazna potrebo po zamenjavi kritičnih delov naprav (npr. zamenjava ležaja, dotrajanega materiala, ipd.) in tako že predčasno informira uporabnika o potrebnem naročanju rezervnih delov ter določitvi servisnega termina z upravljalcem naprave.