Kovinske vodne konstrukcije 2017-12-27T15:49:59+00:00

Kovinske vodne konstrukcije

Kovinske vodne konstrukcije tvorijo pomemben del celotne hidroelektrarne. Pod take konstrukcije spadajo lopute za izpust vode, varnostni podesti, ograje in predfabricirane naprave za odvajanje vodnega preostanka. Sami proizvajamo vodne pregradne zidove in ostale za obratovanje hidroelektrarn potrebne dele. Izvajamo tudi vsa inštalacijska dela, kot tudi vsa pripravljalna dela, ki omogočajo hitro postavitev in zagon objekta na terenu. Vsi posamezni deli naprav, ki pridejo v stik z vodo oz. vlago, so ognjeno pocinkani in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

Lopute za izpust vode

Naše lopute za izpust vode delujejo že na številnih lokacijah. Za tesnilo med loputo in okvirjem ne uporabljamo Teflon ampak večkrat oblani macesnov les, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Nadaljna prednost macesnovega lesa je v samodejni prilagoditvi tesnenja, saj moker les rahlo nabrekne. S tem je izključena možnost, da med loputo in ohišjem zagozdeni kamni povzročijo netesnost.

  • preprosto mehansko z gonilko
  • električno (230V ali 400V)
  • hidravlično

Pregradni zidovi

Naše izkušnje kažejo, da je lahko postavitev pregradnih zidov, zaradi potrebnega opaženja in betoniranja na kraju samem, precej zahtevno delo. Poleg slabih vremenskih pogojev in naraslih voda tudi sama prisotnost vodotoka zavira hitro izvajanje in napredovanje del. Zategadelj smo pri nas razvili in patentirali poseben sistem vijačenja, ki omogoča postavitev in betoniranje konstrukcije dotoka vode samo v enem dnevu. Sistem je ekološko zelo sprejemljiv, saj na tak način v največji meri prizanaša vodnemu in naravnemu ekosistemu. Z kratkotrajnim posegom v vodni biotop minimalno kali vodo z usedlinami. Plavajoče usedline se nato dodatno umirijo in ponovno usedejo na dno vode v posebej za to prirejenemu bazenu, ki na koncu odvaja čisto vodo nazaj v rečno strugo. Že po postavitvi prve enote pregradnega zidu lahko preusmerjena voda teče skozi odprtino ohišja lopute za izpust vode.

Dinamično odvajanje dotacijske vode

Naša naprava za odvajanje preostanka vode temelji na obveznemu deležu vode (minimalna dotacija) za delovanje ribjih lestev. Pri Coandi sledi odvajanje vode v spodnji sloj vode s posebno, v ta namen predvideno slepo pločevino. Dodatna količina dotacijske vode, ki predstavlja 20% delež dejansko razpoložljive količine vode, se določi s pomočjo naše krmilne enote nm3 (neromylos-ov krmilni modul za hidroelektrarne). Krmilna enota hidroelektrarne sproti analizira in krmili modul za določanje dotirajoče vode (s pomočjo višinskih tipal in merjenja trenutne moči turbine), ki se nahaja na vodopregradnemu oz. na vodozadrževalnemu zidu. To enoto tvori elektronsko krmilni ventil, ki induktivno (IDM) meri dejanski pretok vode. Te izmerjene vrednosti se sproti izmenjujejo s krmilno napravo hidroelektrarne, kar uravnava in po potrebi korigira delovanje naprave. Vse izmerjene vrednosti se sproti shranjujejo v internem pomnilniku enote nm3, iz katere se lahko po potrebi prikličejo. Možen je tudi aktualen prikaz količine odvajajoče vode na LCD prikazovalniku.

Pomožni ribji prehodi

oziroma t.i. ribje lestve izdelujemo v obliki kovinskega korita z macesnovimi usmerjevalniki vode. Izvedba se stalno prilagaja smernicam naših ribjih biologov, ki zbirajo in prilagajajo podatke zakonskim zahtevam in naravovasrstvenim uradom. Naša izvedba ribjega prehoda omogoča hitro in cenovno ugodno proizvodnjo ter postavitev – kar so dokazala številna testiranja oz. preverjanja ekologov in za to pristojnih uradnikov.

Podesti

Sami načrtujemo, izdelujemo in vgrajujemo podeste vseh vrst oz. po Vaših željah.
Kot drugje, tudi tu sledimo načelu: natančno, hitro, učinkovito.