Odpeskovalniki za hidroelektrarne 2018-01-16T17:04:33+00:00

Odpeskovalniki za hidroelektrarne

Obraba posameznih delov hidroloških naprav je pogojena z velikostjo granulata. Le-ta zrnavost je odvisna od višinskega padca in od njega povezanega pritiska vode. Manj je plavajočih delcev v vodi, manjša je obraba vseh delov cevnega- in turbinskega sistema. Znatno se poveča tudi življenjska doba in gospodarnost naprav. Vsaka naprava bi morala biti opremljena z odpeskovalnikom, tudi v primeru uporabe Coanda rešeta. Poleg dodatnega čiščenja vode, jo odpeskovalnik hkrati tudi umiri do te mere, da se nivo vode lahko uporabi za krmiljenje delovanja turbin. Nivo vode v odpeskovalniku se izmeri s pomočjo tlačnega senzorja, na podlagi katerega krmilna naprava hidroelektrarne preračuna količinsko stanje vodotoka. Od le-tega v nadaljevanju zavisi regulacija turbinskih šob, ki je kjučna za optimalen natok in izkoristek vodne energije.

Pogosto je v praksi podcenjena tudi pomembna funkcija odpeskovalnika kot zbiralnika za izenačevanje vodnega pritiska. V primeru zasilne ustavitve turbine nastanejo tlačni sunki, ki jih odpeskovalnik z dopolnjevalnimi in odzračevalnimi ventili, kot tudi s svojim volumnom, lahko izenačuje. S to pomebno kontinuirano funkcijo izenačevanja ščiti odpeskovalnik dovodne cevi hidroelektrarne pred poškodovanjem.

Delovanje odpeskovalnika

Priključna prirobnica odpeskovalnika je privijačena na dotočno cev zajezitve oz. rešeta. Voda priteče z nedefinirano pretočno hitrostjo na niz usmerjevalnih lamel odpeskovalnika, ki ji odvzamejo skoraj vso kinetično energijo. Te lamele upočasnijo vodo v taki meri, da se v vodi nahajajoči sedimenti usedejo v načrtovan prostor s odprtino za spiranje. Natančno načrtovane prestrezne stene dodatno preprečujejo nadaljno prenašanje sedimentov. S pomočjo električno vodenih spiralnih ventilov poteka nato nadzorovano redno spiranje sedimentov, ki je v taki meri kratkotrajno, da ne pomeni nikakršnega bistvenega padca moči turbine. S tem lahko turbina neprekinjeno deluje in je ni potrebno zaustavljati, kot je to primer pri običajnih odpeskovalnikih. Očiščena voda skozi komoro #2 potem zapusti odpeskovalnik in nadaljuje pot v smeri tlačnih cevi. Pri vstopu vode v tlačne cevi je njeno zvrtinčenje in zračno mehurjenje nezaželjeno, zato ima odpeskovalnik na tem mestu konično oblikovan dotočni zadek. Prisotnost zračnih žepkov/mehurčkov v vodi zmanjšuje moč turbin in lahko povzroči kavitacijo ter poškoduje tlačne cevi.
Za optimalen nivo vode v odpeskovalniku skrbi krmilna naprava hidroelektrarne, ki ga regulira s pomočjo nadzorovanega tlačnega tipala. Gladina vode odpeskovalnika je merodajen parameter za krmiljenje turbine.
Zanesljivo in pravilno delovanje odpeskovalnika zagotavlja večje število dopolnjevalnih in odzračevalnih ventilov. Revizijski jašek omogoča enostaven dostop v notranjost odpeskovalnika. Celoten odpeskovalnik je pred rjavenjem zaščiten s posebno plastično maso, posebej razvito za vkopane naprave. Kvaliteto izdelavo ovojnice odpeskovalnika dokazujemo s 15 letno garancijo proti rjavenju oz. s 30 letno garancijo ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe. Vsem odpeskovalnikom so priložena izčrpna navodila za obratovanje in kontrolna knjiga.

Prednosti:

  • dolga življenska doba
  • gospodarnost
  • zaradi vkopa nemoteče za okolico
  • nizki stroški vzdrževanja
  • enostavna in hitra vgradnja (praviloma od 2-3 dni do zagona)
  • ekološko usveščeno, brez brbranja ob spiranju
  • vkopano v zemljino, zato ni nevarnosti utopitve
  • elektrarna lahko obratuje tudi pri naraslih vodah
  • obratovanje elektrarne tudi med spiranjem odpeskovalnika
  • visoka obratovalna razpoložljivost zaradi izjemno redko potrebnega vzdrževanja omogoča višjo profitabilnost celotne hitroelektrarne