Odpeskovalniki 2017-12-28T10:28:56+00:00

Odpeskovalniki za hidroelektrarne

Odpeskovalniki za pitne vode

Peskolovi posebnih izvedb

Pri nas razviti odpeskovalniki so plod lastnega razvoja. Kot samostojne naprave za odpreskovanje jih tržimo že od leta 2005. Pri razvoju smo sledili cilju zagotoviti enostaven, unčinkovit in hitro dobavljiv produkt, ki ga bo možno vgraditi na želeno lokacijo v najkrajšem času ter z minimalnimi stroški.

Več o tem

Odpreskovalniki se pri postavitvi popolnoma zravnajo z zemljino, zato so vizuelno krajinsko nemoteči. Hkrati se zaščitijo ljudje in živali pred možnostjo utopitve. Glede vpliva na biotopa, so naši odpeskovalniki tako koncipirani, da pri spiranju ulovljenih sedimentov vodni organizmi niso ogroženi. Številne analize in ekspertize so pokazale (ena takšna je na ogled na strani Prenosi pod „DI PARTHL“), da je ogroženost v vodi živečih rib, rakcev in ostalih živali minimirana. To smo dosegli z domišljenim in dovršenim režimom spiranja s krmilno napravo hidroelektrarne. Zaradi tega so strokovnjaki podelili odpeskovalniku naziv: EKOLOŠKO POSEBNO DRAGOCEN.

Celoten odpeskovalnik sestavljata 2 komori. V vsaki se nahajajo zaviralne lamele, ki z usmerjevalnim delovanjem upočasnujejo hitrost vode in zagotavljanjo usedanje sedimentov na točno predvidenem mestu, t.j. pred odvodnimi ventili. S pomočjo lastno razvitega preračunskega programskega paketa jamčimo za optimalno prilagojeno izvedbo odpeskovalnika vsakemu primeru posebej. Odpeskovalnik zagotavlja dolgo življenjsko dobo vseh v sitem povezanih naprav, turbin in/ali ostalih delov hidroloških naprav.